تماس با ما

OFFICIAL REPRESENTATIVE:

MS. KARIMI

Educational Consultant

OFFICIAL E-MAIL ADDRESS: Falinorakft@gmail.com
PHONE: +36 703 47 4618

 

Student services manager in Hungary( Budapest)

برای اطلاعات بیشتر در مجارستان با خانم کریمی نماینده رسمی دانشگاه تماس بگیرید.

PHONE: +36 703 47 46 18

LOCAL ADVISER FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Ms. Negin Hashemi