دانشگاه اوتوش لوراند

 

Welcome to the Faculty of Humanities of Eötvös Loránd University

 Hungary’s oldest and most comprehensive faculty of its kind. 

pic1

دانشگاه اتوش لورند مجارستان یکی دیگر از دانشگاه های کشور مجارستان در شهر بوداپست می باشد که بر اثر فرقه های مذهبی تغییر نام داده است ,در حال حاظر این دانشگاه در شهر بوداپست مجارستان می باشد که این دانشگاه در سال ۱۹۴۹ بخشی از فعالیت خود را به سمت علوم زیستی برده است.

قدیمی ترین دانشگاه در مجارستان ,دانشگاه اتوش لورند در بوداپست می باشد که با هشت دانشکده در حال تدریس و آموزش به دانشجویان می باشد.این دانشگاه با بیش از ۱۰۰ هیت علمی در رشته های نظیره :جامعه شناسی ، روانشناسی اجتماعی ، مردم شناسی فرهنگی ، علوم سیاسی ، مطالعات بین المللی ، اجتماعی ، سیاست کار و اجتماعی ,فعالیت و تحقیق دارند.

یکی از معتبرترین دانشکده های کشور مجارستان ,دانشکده روانشناسی بوداپست از دانشگاه اتوش لورند می باشد که دارای ۱۸۰۰ هیئات علمی و ۱۲۰۰۰ دانشجو می باشد.یکی دیگر از نکات مثبت برای دانشجویان ایرانی که قصد تحصیل در مجارستان و دانشگاه اتوش لورند دارند ,وجود رشته زبان فارسی و ایرانشناسی در این دانشگاه می باشد که برای دانشجویان تدریس می شود.

دانشگاه اتوش لورند مجارستان با دانشگاه های معتبر جهان خصوصا آمریکا و دانشگاه های کالیفرنیا و ویسکونسین ارتباطات خوبی دارد و کادر آموزشی با سطح علمی بالایی دارد.

مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی (لیسانس) در این دانشگاه سه سال می باشد ,اما مدت زمان تجصیل در مقطع کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) دو سال می باشد که دانشجویان بعد از گذراندن و پاس نمودن واحد های تحصیلی مدرک اعطا می گردد.

بهترین و برجسته ترین دانشکده روانشناسي کشور مجارستان ,از دانشگاه اتوش لورند بوداپست می باشد که قدیمی ترین دانشکده محسوب می شود.

 

رشته های تحصیلی در سه مقطع کارشناسی,کارشناسی ارشد و دکترا به زبان انگليسي و مجاری تدریس می شود:

روانشناسي
زيست شناسي
ادبيات

زبان شناسی

هزینه تحصیل در دانشگاه اتوش لورند مجارستان

شهریه دوره پیش دانشگاهی دانشگاه اتوش لورند مجارستان –۳۰۰۰ يورو برای یک سال می باشد.

هزینه تحصیل در دوره کارشناسی دانشگاه لورند مجارستان –۴۰۰۰ یورو می باشد.

هزینه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه لورند مجارستان –۴۰۰۰ یورو می باشد.

هزینه تحصیل در دوره ی دکترا دانشگاه لورند مجارستان –۹۰۰۰ یورو می باشد.