بسته های خدماتی

بسته های خدماتی

ترانسفر فرودگاهی

رزرو محل اقامت یا خوابگاه

 آشنایی با شهر نیم روز گشت با ناهار (هدف آشنایی با مسیرها،اطلاعات عمومی راجع به مسیرهای رفت و آمد و کلیه ملزومات مربوطه)

هزینۀ بیمه دانشجویی مناسب

بلیط وسایل نقلیه برای رفت و آمد یکماهه

خدمات کارت دانشجویی

سیم کارت

افتتاح حساب بانکی

گواهینامه رانندگی مجاری(در صورت درخواست دانشجو)

خدمات مربوط به یافتن محل اقامت و همراهی ایشان موقع عقد قرارداد اجاره

پشتیبانی دانشجویان در مواقع اضطراری برای مدت یکسال

 همراهی در موارد اضطرار پزشکی

مشاور حقوقی توسط وکیل مجرب در موارد اضطراری 

(مفقود شدن مدارک مانند کارت اقامت و غیره یا نیاز به مراجعه به پلیس و  دیگر مراکز قانونی که   نیاز به وکیل و مشاوره حقوقی داشته باشد)

ثبت نام در دانشگاه

castle

آشنایی با محیط و تجهیزات دانشگاه( دانشگاه دارای مساحت وسیع و دارای محیط های برتر دانشگاهی با مقیاس کیفیتی بالا میباشد. که نیازمند راهنمایی دانشجو برای آشنایی با محیط است )

تکمیل پرونده دانشجو و مراجعه به اداره مهاجرت که توسط وکیل صورت میگیرد.

توجه به این امرلازم است که موارد ذکر شده نیاز تک تک دانشجویان تازه وارد به مجارستان میباشد و طریقه محاسبه بر اساس  40 ساعت Personal Assistace Fair محاسبه میگردد که به صورت یک بسته خدماتی عرضه میگردد.

خدمات ما بر اساس کیفیت و ضوابط اروپایی انجام گرفته و تیم ما متشکل از راهنمایان محلی و معتمد  میباشد.

2016-08-02_11.39.34

ُراهنمای شهر آقای دیمیتری

2016-08-01_22.38.53

راهنماي محلي خانم نوریکا