کالج مک دانیل

کالج مک دانیل  این کالج با همکاری دانشگاه وستمینستر آمریکا با نام کالج مک دانیل(تاسیس 1867 در آمریکا) ارائه کننده دوره های کارشناسی مدیریت بازرگانی اقتصاد  ارتباطات  تاریخ هنر روانشناسی هنر علوم سیاسی و مطالعات بین الملل نیز می باشد دوره مقدماتی آماده سازی دوره های آماده سازی کالج می تواند فرصت ورود متقاضیان را […]