کالج مک دانیل

کالج مک دانیل 

این کالج با همکاری دانشگاه وستمینستر آمریکا با نام کالج مک دانیل(تاسیس 1867 در آمریکا) ارائه کننده
دوره های کارشناسی
مدیریت بازرگانی
اقتصاد 
ارتباطات
 تاریخ هنر
روانشناسی
هنر
علوم سیاسی و مطالعات بین الملل

نیز می باشد
دوره مقدماتی آماده سازی
دوره های آماده سازی کالج می تواند فرصت ورود متقاضیان را به برنامه انتخاب شده خود را افزایش دهد. کالج بین المللی دو برنامه پیش دانشگاه عادی (شروع 7 اکتبر) و برنامه فشرده را (شروع 7 ژانویه) ارائه می دهد.
نکته  شهریه یکسال تحصیلی جهت صدور پذیرش تحصیلی باید به شماره حساب کالج باید حواله گردد تا اصل پذیرش تحصیلی توسط کالج ارسال گردد
* استفاده از مدرسان مجرب دانشگاههای مجارستان و نظارت مستمر بر برنامه درسی توسط استادان دانشگاهها را می توان برشمرد.
 ارائه دوره ها در ساختمان تاریخی در مرکز شهر بوداپست
 حضور دانشجویان بین المللی از کشورهای مختلف
 دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی شهری
 کلیه رشته ها در کالج مک دانیل تا مقطع کارشناسي به زبان انگليسي و قابل انتقال به آمريکا می باشد.
Application fee 200 EUR
TUITION FEE
1.SEMESTER 2.SEMESTER TOTAL
 Long Course 3 520 EUR 2 460 EUR 5 980 EUR
 Intensive Course
5.480 EUR 5.480 EUR
 
.