کالج مک دانیل

 
این کالج با همکاری دانشگاه وستمینستر آمریکا با نام کالج مک دانیل(تاسیس 1867 در آمریکا) ارائه کننده
دوره های کارشناسی
مدیریت بازرگانی
اقتصاد ارتباطات
 تاریخ هنر
روانشناسی
 هنر
علوم سیاسی و مطالعات بین الملل

 

 نیز می باشد
دوره مقدماتی آماده سازی
دوره های آماده سازی کالج می تواند فرصت ورود متقاضیان را به برنامه انتخاب شده خود را افزایش دهد. کالج بین المللی دو برنامه پیش دانشگاه عادی (شروع 7 اکتبر) و برنامه فشرده را (شروع3 ژانویه) ارائه می دهد.
نکته  شهریه یکسال تحصیلی جهت صدور پذیرش تحصیلی باید به شماره حساب
کالج باید حواله گردد تا اصل پذیرش تحصیلی توسط کالج ارسال گردد
Account name: College International
Account (IBAN) number: HU03-1030-0002-2032-4720-4882-0026
Bank name: MKB Bank
Bank address: H-1056 Budapest, Váci u. 38, Hungary
Swift/BIC code: MKKBHUHB
* استفاده از مدرسان مجرب دانشگاههای مجارستان و نظارت مستمر بر برنامه
درسی توسط استادان دانشگاهها را می توان برشمرد.

bs-md-mcdaniel-hungary-20170629

 ارائه دوره ها در ساختمان تاریخی در مرکز شهر بوداپست
 حضور دانشجویان بین المللی از کشورهای مختلف
 دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی شهری
 کلیه رشته ها در کالج مک دانیل تا مقطع کارشناسي به زبان انگليسي و قابل انتقال به آمريکا می باشد.
Application fee payable to the representative: USD 250 
Entrance processing fee USD 250 
TUITION FEE
1.SEMESTER 2.SEMESTER TOTAL
 Long Course USD 4,250 USD 2,600 USD 6850 
 Intensive Course
USD 6850 
 
BACHELOR PROGRAMS
مقطع کارشناسي

 

Application fee: EUR 200
Registration fee: EUR 220
1st and 2nd year EUR 3,600 /semester           اول و دوم
3rd and 4th year EUR 3,900 /semester         سوم وچهارم